elektroinštalácie, revízie, školenia

Najbližší termín školenia: 22.9.. a 23.9.2020 - Jednota Senica-zasadačka, začiatok školenia 7,45 hod.

                                    

prihláška

Elektroinštalácie :

- montáž, opravy, servis
- pripájanie na verejný rozvod
- odborné prehliadky a revízie
- vzdelávanie a školenie
- poradenská činnosť
- elektrické vykurovanie

Vodoinštalácie :

- montáž, opravy, servis
- rekonštrukcie
- kanalizácie

Zámočnícke práce

Kontakty :

Vladimír Mikušovič-MONTOS, Štefánikova 715,  905 01  Senica

Tel.: 0905 553462, 0905 553460

e-mail.: montos@senicanet.net

IČO: 11872454

DIČ : 1020285849

IČ DPH: SK1020285849

IBAN: SK67 0200 0000 0000 3714 5182

 

http://montos.senicanet.net/admin